Mẫu Lens Tulip Gray

  • ĐỘ Cận 0 – 6  độ
  • DIA: 14 mm
  • Độ cong của lens: 8.6 độ
  • Hàm lượng nước: 38%