Mẫu Lens Xavia Brown ( Queen Vision )

  • Dãy độ: 0  độ
  • DIA: 14.3mm
  • Độ cong của lens: 8.6 độ
  • Hàm lượng nước: 38%( độ ẩm 62 %)