Mẫu Lens Crystal Gray

  • Dãy độ: 0 -6   độ
  • DIA: 14.5 mm
  • GDIA 14.5 mm
  • Độ cong của lens: 8.6 độ
  • Hàm lượng nước: 38%( độ ẩm 62 %)