Mẫu Lens Lavender Brown

  • Thông số kỹ thuật 
  • Dãy độ: 0 độ
  • DIA: 14,2mm
  • GDIA 14,5 MM
  • Hạn sử dụng: 1 năm