Mẫu Lens Heaven Gray ( QUEEN VISION )

  • Dãy độ: 0 độ
  • DIA: 14.2 mm
  • Độ cong của lens: 8.6 độ
  • Hàm lượng nước: 38%