Mẫu Lens Angel Gray

  • Dãy độ: 0-6  độ
  • DIA: 14.2 mm
  • Độ cong của lens: 8.6 độ
  • Hàm lượng nước: 38%