MẪU Lens Angel Brown

  • Thông số kỹ thuật 
  • Dãy độ: 0-10 độ
  • DIA: 14.2mm
  • GDIA 14,2  MM
  • Hạn sử dụng: 1 năm